Zamach na polskiego prezydenta wynikiem „języka nienawiści”?

Zamach na polskiego prezydenta wynikiem „języka nienawiści”? W historii, zarówno dawnej, jak i najnowszej, wielokrotnie powtarzano opinię o kłótliwości Polaków, ich skłonności do swar i konfliktów. Z drugiej strony dzieje Rzeczpospolitej Obojga Narodów ukazały nam, jak szerokie możliwości porozumienia się w wielorakiej rzeczywistości kulturowej potrafi nasz naród osiągnąć.  Wydaje się … Czytaj dalej Zamach na polskiego prezydenta wynikiem „języka nienawiści”?